Alpro neemt grootschalige waterhergebruikinstallatie in dienst

14/03/2022

Alpro commissions large-scale water reuse installation

Air Liquide levert duurzaam pH-controlesysteem


Alpro – onderdeel van voedingsbedrijf Danone – heeft op haar site in Wevelgem een waterhergebruikinstallatie in dienst genomen met een zuiverende capaciteit van 930.000 m3 per jaar. Dankzij deze installatie kan zo’n 80% van het afvalwater hergebruikt worden.

De installatie werd ontworpen en gebouwd door De Watergroep. Dat is het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen dat diensten levert binnen de hele waterketen. De Watergroep zet haar ervaring en kennis ook in om projecten op maat uit te werken voor bedrijven. “We zorgen niet alleen voor het ontwerp en de bouw van de installatie, maar in veel gevallen – waaronder bij Alpro in Wevelgem – staan we ook in voor het operationele gedeelte en het onderhoud”, verduidelijkt Dylan White, projectmanager Industrie & Services bij De Watergroep.

“Het idee is dat we onze klanten volledig ontzorgen, zowel met betrekking tot de technische kant als op kwalitatief niveau. Er is een 24/7 wachtdienst en via een Scada systeem houden we alle relevante parameters vanop afstand in de gaten.”

Duurzaam en kostenverlagend

Dankzij de installatie is er nu meer drinkwater beschikbaar voor andere afnemers in de omgeving. Bovendien zorgt het waterhergebruik ervoor dat de drinkwaterfacturen van de Alpro fabriek in Wevelgem voortaan aanzienlijk lager uitvallen. De daling is zelfs zodanig dat de kost van de installatie binnen afzienbare tijd zal terugverdiend worden. “Het spreekt vanzelf dat een aanpak waarbij duurzaamheid kan gecombineerd worden met kostenverlagingen bijzonder aantrekkelijk is”, stelt Dylan White. “We verwachten dan ook een sterke toename van dit soort installaties in de nabije toekomst.”

De filtereenheden en de stuurelektronica van de installatie bevinden zich in een betonnen bijgebouw op de Alpro site. Naast het gebouw staat een aantal watertanks, een CO2-tank en een Bicone (een apparaat dat CO2 in het water injecteert en mengt). Maar vooraleer het afvalwater naar de installatie wordt gevoerd, ondergaat het een eerste behandeling in een zuiveringsbassin. Dat bassin was al in gebruik voor de zuivering van het afvalwater, lang voordat er sprake was van een waterhergebruikinstallatie.

pH-correctie met CO2

“Het eerste wat we doen als het afvalwater – dat dus al een eerste zuivering ondergaan heeft – arriveert aan de waterhergebruikinstallatie is de pH-waarde corrigeren door CO2 toe te voegen. Dat is een noodzakelijke ingreep, omdat de ultrafijne poriën van de omgekeerde osmosefiltering – verderop in het proces – anders zouden dichtslibben door kalkvorming”.

“Vroeger werden daar uitsluitend agressieve zuren zoals zwavelzuur en zoutzuur voor gebruikt, maar CO2 is duurzamer en is voor grotere watervolumes vaak ook economischer. Koolstofdioxide heeft een voetafdruk die drie tot vier keer lager ligt dan die van de andere technologieën – het gaat voor alle duidelijkheid over gerecupereerde CO2, dus van extra emissies is geen sprake – en zorgt voor een eenvoudiger procesbeheer.”

“De implementatie van de CO2-installatie is in nauw overleg met de waterspecialisten van Air Liquide gebeurd. Air Liquide zorgt voor een belangrijke meerwaarde bij dit soort projecten, onder meer dankzij hun verregaande kennis op dit vlak.”

Eens de pH-waarde geoptimaliseerd is, worden in een eerste fase grotere organische materialen en zwevende deeltjes uit het water gefilterd met behulp van groffilters. In een volgende fase wordt het water verder gezuiverd door middel van een ultrafiltratie systeem. En tot slot wordt het water een laatste keer gezuiverd in een filtersysteem op basis van omgekeerde osmose. Vervolgens wordt de eerder toegevoegde CO2 uit het water verwijderd, waarna het klaar is om opnieuw te worden gebruikt.

Triple zero

Dominique Hamerlinck – Divisional Energy and Utility Manager bij Alpro – legt uit hoe het waterhergebruiksysteem past in de ‘triple zero’ filosofie van Danone: “Danone en Alpro hebben de ambitie om de impact op hun omgeving te reduceren volgens een triple zero model, dus zowel op vlak van energie, water als afval. Hier op onze Alpro site in Wevelgem hebben we een systeem uitgewerkt om zoveel mogelijk afvalwater te kunnen hergebruiken.”

“Deze waterstroom staat volledig los van het water dat we in onze producten gebruiken. Dat water kunnen we niet recupereren, aangezien het de fabriek verlaat als ingrediënt in onze producten.”

“Wat de pH-correctie in onze waterhergebruikinstallatie betreft, hebben we in overleg met De Watergroep voor CO2 gekozen. Dit in de eerste plaats omdat CO2 veruit de kleinste voetafdruk qua milieu en emissies biedt. Bovendien zorgt de CO2 er ook voor dat de restfractie die geloosd wordt – het gedeelte van het water dat niet kan gerecupereerd worden, n.v.d.r. – veel milieu vriendelijker is dan wanneer er chemische middelen zouden gebruikt worden”, besluit Dominique Hamerlinck.

Contacteer ons voor meer informatie over het hergebruik van afvalwater.

Inside text_4
s for pH correction in our

 

CONTACTEER ONS