[Video] Aquiris verbetert procedure waterzuivering

05/09/2017

Gaz industriels et traitement des eaux en belgique

Capaciteit stijgt met 12%


Aquiris – een waterzuiveringsbedrijf uit Brussel – is er in samenwerking met Air Liquide in geslaagd om de capaciteit van haar zuiveringsinstallaties met 12% te verhogen.

Bevolkingsgroei vereist extra capaciteit

Het Aquiris waterzuiveringsstation is ontworpen en gebouwd om het afvalwater van 1.1 miljoen inwoners uit Brussel te zuiveren”, verduidelijkt Bernard Lambrey, Technical Director bij Aquiris. “Maar omdat de bevolkingsgroei groter was dan verwacht, zaten we tegen onze maximale capaciteit aan. Dat probleem konden we op twee manieren oplossen: door een bijkomende installatie te bouwen of door de zuiveringscapaciteit van de bestaande installatie significant te verbeteren. Om de mogelijkheden omtrent dat laatste te kunnen nagaan, hebben we contact opgenomen met Air Liquide.

Nexelia for Biological Treatment

Air Liquide ontwikkelt onder de benaming ‘Nexelia’ totaaloplossingen waarbij de levering van industriële gassen, specifieke expertise en technologie gecombineerd worden. Eén van die oplossingen - ‘Nexelia for Biological Treatment’ - werd ontwikkeld voor het behandelen van afvalwater. Hierbij wordt ozon (O3) of zuivere zuurstof (O2) toegevoegd aan het afvalwater, door middel van geavanceerde gasinjectoren.

In een waterzuiveringsstation wordt het afvalwater eerst gemengd met actief slib (biomassa)”, vertelt Rudy Lamond, Growth Leader Water Treatment & Gas in Liquid Applications bij Air Liquide. “Het slib breekt de vervuiling af en krijgt een groter volume. In een tweede fase wordt het slib gravitair of via membranen gescheiden van het water, dat nu gezuiverd en loosbaar is.”  

Omdat het groeiproces van het slib in het station van Aquiris niet optimaal verliep, hebben we besloten om nauwkeurig gedoseerde hoeveelheden ozon te injecteren. Op die manier konden we de gezondheid – en dus het groeiproces – van het slib verbeteren. Ozon is een sterk oxiderende molecule die het teveel aan draadvormende bacteriën afbreekt, zodat het evenwicht met de vlokvormende bacteriën hersteld werd. Dat resulteerde in een betere bezinkbaarheid, zodat een grotere slibconcentratie kon worden toegepast. Het finale resultaat is een verhoogde verwerkingscapaciteit van het station, en dat zonder uitbreiding van de footprint. In het geval van Aquiris werd dankzij deze duurzame aanpak een toename van 12% gerealiseerd.”

Capaciteit groeit ​sterker dan verwacht

Aquiris behoort tot de Veolia groep en is één van de grootste waterzuiveringsstations in de Benelux. Daarnaast is ook het innovatiecentrum van de groep bij Aquiris gevestigd en is ons station bijgevolg ook het meest geavanceerde van de groep. Om maar te zeggen dat het niet ongewoon is dat een nieuwe technologie bij ons getest wordt”, aldus Bernard Lambrey.

We gingen uit van een toename van 10% - die was ons ook toegezegd door Air Liquide -, maar het uiteindelijke resultaat was zelfs nog beter. Het spreekt vanzelf dat we bijzonder opgetogen zijn over dit resultaat, ook al omdat de kosten onvergelijkbaar veel lager zijn dan wanneer we hadden moeten investeren in nieuwe installaties of in een nieuwe plant.

Vis in het w​ater

Traitement-des-eaux-avec-les-gaz-industriels

De kwaliteit van onze zuivering is vandaag beter dan wat de normen vereisen, en daar zijn we best wel trots op. Het door ons gezuiverde water komt terecht in een rivier, waar nu opnieuw volop vis in zwemt. Dat zegt genoeg.

We hebben een langlopend contract afgesloten met Air Liquide, zodat wij deze nieuwe technologie ook kunnen toepassen op twee andere sites in China. Sowieso verloopt onze samenwerking met Air Liquide uitstekend. Wij zien hen eerder als een partner dan als een gewone leverancier. Feit is dat hun oplossing, samen met onze expertise tot indrukwekkende resultaten geleid heeft.

Meer informatie over biological treatment en Nexelia

CONTACTEER ONS