[Video] “Het werkt stimulerend als je zelf oplossingen mag bedenken om je project in goede banen te leiden”

18/09/2017

Job Stage starter internationaal

Charlotte Canard, Project Manager (VIE)


VIE staat voor ‘Volunteer for International Experience’. Het is een programma voor jong gediplomeerden dat opgezet werd door de Franse overheid. De bedoeling is enerzijds om Franse bedrijven te stimuleren om hun activiteiten in het buitenland te ontplooien en anderzijds om afgestudeerden de kans te geven om een internationale carrière uit te bouwen.

Charlotte Canard is 28. Ze is afkomstig uit Frankrijk en heeft na omzwervingen in Finland en Myanmar besloten om zich definitief in België te vestigen. Een VIE-vacature van Air Liquide heeft daar een beslissende rol in gespeeld…

“Je zou verwachten dat nagenoeg alle belangrijke taken in een bedrijf als Air Liquide worden toevertrouwd aan mensen met een wetenschappelijke achtergrond, maar dat is niet zo. Mijn eigen functie als Project Manager in het Project Management Office is daar een treffend voorbeeld van. Ik heb ‘Social Sciences & Literature’ gestudeerd in Straatsburg en heb daarna een opleiding ‘Management’ gevolgd aan de ESSEC International Business School in Parijs. Bepaald geen wetenschappelijke studies, dus. En toch voel ik me hier perfect op mijn plaats.”

In Noord-Europa (of toch bijna)

“Voor ik bij Air Liquide aan de slag ging – een jaar geleden intussen – heb ik eerst twee jaar voor een bedrijf gewerkt dat consultancy-opdrachten uitvoert rond urbanisatieprojecten in Parijs. Daarna heb ik gewerkt voor een NGO in Myanmar. Maar omdat ik voordien ook al enkele jaren in Helsinki gewoond had en me erg goed voelde bij de levenskwaliteit en de omgeving die typisch zijn voor Noord-Europa, besloot ik uiteindelijk om terug te keren. Toen ik stuitte op de VIE-aanbieding van Air Liquide in België ben ik daar dan ook meteen opgesprongen. En inderdaad, België is niet echt het noorden, maar vanuit het standpunt van een Franse, is het zeker al een begin.” (lacht)

Verbeterde efficiëntie dankzij digitale technologie

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het Project Management Office waar Charlotte werkt, bestaat eruit om de efficiëntie binnen het bedrijf te optimaliseren. Dat gebeurt onder meer door middel van digitale tools. Zo had Charlotte de leiding over de implementatie van een Android-applicatie die technici helpt bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden bij klanten.

Via de applicatie krijgen ze toegang tot hun planning, die door de coördinatoren wordt ingevoerd in het ERP-systeem, en kunnen ze interventierapporten opmaken die rechtstreeks naar klanten verstuurd worden.

Een ander interessant project waar Charlotte aan werkt is een digitale salestoepassing waarmee digitale contracten kunnen opgemaakt en ondertekend worden. “Het punt is dat ik vooral in staat moet zijn om noden of problemen die me voorgelegd worden goed en volledig te begrijpen, zodat ik ze kan vertalen naar geschikte oplossingen. Meestal is dat een proces dat uit een 5-tal stappen bestaat.”

Change management: de uitdagingen

In een eerste fase breng ik het probleem volledig in kaart. Daarna probeer ik het probleem correct te definiëren en een oplossing te zoeken. Eens we – na uitgebreid overleg met alle betrokken partijen – een oplossing hebben gevonden en gevalideerd, help ik om die te implementeren en ondersteun ik de betrokken teams via aangepaste opleidingen.

Tot slot sta ik ook in voor wat ik het ‘after sales’ gedeelte noem. Hierbij zorg ik ervoor dat eventuele problemen die na de implementatie opduiken – zoals bugs – snel worden opgelost en dat de overdracht van het Project Office naar de operaties op het terrein correct verloopt.

“Ik houd ook de planning in het oog en bewaak de budgetten. Maar het meest uitdagende gedeelte van mijn job is het ‘change management’. Dat komt omdat digitale oplossingen vaak om een aangepaste mindset van de gebruikers vragen. Vooral als mensen gewend zijn om bepaalde taken op een bepaalde manier uit te voeren, vergt dat een behoorlijke aanpassing. Het feit dat ik eerder aan de jonge kant ben en nog maar een jaartje voor het bedrijf werk maakt de ‘change management’ uitdagingen er nog net iets groter op.” (lacht)
 

A day in the life of…

Een groot gedeelte van Charlotte’s werkdag bestaat uit het organiseren en faciliteren van meetings: nieuwe vragen bespreken, potentiële leveranciers ontmoeten, mogelijke oplossingen voorstellen, opleidingen en workshops geven, … Ze heeft heel veel contact met de verschillende departementen in de Benelux, maar evengoed met andere Europese filialen.

Ze besteedt ook heel wat tijd aan prospectie en research naar mogelijke oplossingen, zodat ze proactief blijft in een omgeving die voortdurend in beweging is.

De ‘E’ in VIE

Sinds ik hier een jaar geleden als VIE gestart ben, heb ik heel veel bijgeleerd. Air Liquide is een bedrijf waar voortdurend nieuwe producten, toepassingen en processen ontwikkeld worden. Ik moet dan ook op de hoogte blijven van die innovaties en mijn kennis verdiepen, vooral technisch.

Maar ook op sociaal vlak heb ik één en ander bijgeleerd. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen, waardoor ik mijn mening beter kan verdedigen. Voorheen was ik niet altijd zo zeker van mezelf tegenover het management, maar nu weet ik dat het een kwestie van durven is.”

Eén van de sterke punten van het VIE-programma is dat het verantwoordelijkheden geeft aan jong afgestudeerden, zonder dat die al eerdere ervaringen hoeven te hebben in dat specifieke vakgebied. Daar heb ik zeker mijn voordeel mee gedaan, en ik ben zeer dankbaar voor de opportuniteit die me werd aangeboden.

Van VIE naar vaste job?

Het is prettig werken bij Air Liquide, en dat om meerdere redenen. Zo zie ik het als een plus dat het bedrijf mensen aantrekt met verschillende studieachtergronden en werkervaringen. Ze durven ook belangrijke taken toevertrouwen aan jonge mensen. Een ander pluspunt is dat je hier een eigen mening mag hebben en zelf kan beslissen hoe je een project beheert.

Creativiteit en zin voor initiatief worden sterk aangemoedigd. Daarbij is de samenwerking met mijn collega’s – ik werk in een team van zes mensen – uitstekend. We reiken elkaar voortdurend oplossingen aan voor de problemen waar we rond werken. Soms stelt iemand een andere insteek voor waar ik zelf nog niet aan gedacht had, en dat helpt de zaken vooruit.”

“Ik hoop om na het einde van mijn VIE-contract mijn carrière verder te zetten bij Air Liquide. Niet alleen omdat ik hier graag werk, maar ook omdat Air Liquide een aangenaam bedrijf is – de sfeer en de dynamiek spreken me erg aan. Het is een bedrijf dat met de regelmaat van de klok nieuwe ideeën en innovaties lanceert. En dat brengt natuurlijk volop uitdagingen met zich mee, die ik graag wil aangaan.”

CONTACTEER ONS