“Diversiteit op de werkvloer, een win-win situatie”

13/11/2017

HANDICAP-ALexandra-Dubois-banner

Sterker door diversiteit


Air Liquide beschouwt diversiteit op de werkvloer als een win-win situatie. Enerzijds omdat het goed is dat zoveel mogelijk mensen – mannen en vrouwen met uiteenlopend leeftijden, al dan niet andersvalide en met diverse nationaliteiten – gelijke kansen op tewerkstelling krijgen. En anderzijds omdat Air Liquide ook zelf gebaat is bij een divers personeelsbestand.

Mensen met verschillende achtergronden – geslacht, leeftijd, nationaliteit, andersvaliden, … – kijken vaak op een andere manier naar uitdagingen en problemen. En om die reden komen ze ook met uiteenlopende oplossingen voor die uitdagingen en problemen. Voor een bedrijf als Air Liquide is dat een meerwaarde, omdat de kans op originele, slimme en creatieve oplossingen daardoor toeneemt.

Vijf pilaren voor diversiteit

“Binnen het maatschappelijk beleid van Air Liquide hanteren we vijf pilaren voor diversiteit”, verduidelijkt Karine Boissy Rousseau, Managing Director Air Liquide Benelux. “Het gaat om geslacht, opleiding, leeftijd, andersvaliden en nationaliteit. Zelf ben ik vooral actief om – samen met anderen –  de juiste antwoorden te zoeken op vragen rond diversiteit met betrekking tot andersvaliden.”

Op naar een internationale structuur

“Er bestaan daar al meerdere initiatieven rond binnen Air Liquide, maar tot nu toe zijn die niet overkoepelend en internationaal gestructureerd.”verduidelijkt Martine Schneider,  Human Resource Director Air Liquide Benelux. “Vanaf 16 november – die dag is het de officiële lancering van HandivAirsity.

De verschillende landen zullen dan gebruik kunnen maken van een Europees netwerk om ideeën, initiatieven en best practices uit te wisselen. Ook zullen een aantal van de huidige initiatieven die goed werken worden opgenomen in HandivAirsity.

Eén van die initiatieven bestaat eruit dat we zoeken naar leveranciers die andersvaliden tewerkstellen. Vanzelfsprekend selecteren we onze leveranciers op basis van hun kwaliteit en hun prijs, maar de diversiteit van hun personeel is een bijkomende factor waar we rekening mee willen houden.”

Spontane hulp

“Ook zoeken we naar methodes – meestal gebeurt dat op een spontane manier – om personeelsleden die onverwacht af te rekenen krijgen met een handicap, zij het tijdelijk of permanent, te helpen om aan het werk te gaan. Voor iemand met een visuele handicap kan bijvoorbeeld een groter computerscherm worden voorzien.”

Handivairsity

Al deze initiatieven worden vanaf 16 november geïntegreerd onder de ‘HandivAirsity’ paraplu. HandivAirsity richt zich op alle afdelingen van Air Liquide binnen Europa en wil ook in dialoog gaan met andere bedrijven en organisaties. HandivAirsity steunt op drie pilaren: ‘Anywhere’, ‘Anybody’ en ‘Anyone’.

‘Anywhere’ houdt in dat we een Europees netwerk van Air Liquide vestigingen willen samenstellen waarbij we kennis en ervaringen uitwisselen rond de tewerkstelling van andersvaliden en waarbij we promoten om andersvaliden in dienst te nemen.

‘Anybody’ betekent dat we verder willen kijken dan de human resources afdeling. Het is onze bedoeling om iedereen bij Air Liquide erbij betrekken, omdat het ook iedereen aanbelangt.

‘Anyone’ wil zeggen dat we ideeën willen uitwisselen met andere bedrijven en organisaties. We zijn op dit moment volop bezig met verschillende initiatieven die zullen worden uitgewerkt in 2018 en in de daaropvolgende jaren.

European Disability Employment Week

Naar aanleiding van de European Disability Employment Week –die loopt van 13 tot 17 november– organiseren we een evenement rond diversiteit op 16 november in Parijs, waarbij HandivAirsity officieel gelanceerd wordt.

CONTACTEER ONS