“Onze ambitie: een competitieve en klimaatneutrale industrie tegen 2050”

05/06/2023

Our aspiration

Smart Delta Resources verenigt industrie in Schelde-Deltaregio


Smart Delta Resources (SDR) is een Nederlands/Belgisch samenwerkingsverband van grote bedrijven – onder meer de chemie-, staal-, energie- en foodsector – in de Schelde-Deltaregio. SDR wil een voortrekkersrol spelen in de energietransitie en wil bruggen bouwen tussen bedrijven, havens en overheden in de regio.

SDR helpt de industrie bij het ontwikkelen van hun duurzaamheidsplannen met concrete, innovatieve programma’s die zich richten op CO2-reductie, circulariteit, duurzame grondstoffen en hernieuwbare energie.

Eén van die programma's is ‘Hydrogen Delta’, dat tot doel heeft om de grootste waterstofcluster van de Benelux (de Schelde-Deltaregio is goed voor bijna 50% van het totale waterstofgebruik in Nederland) te helpen verduurzamen door te investeren in low carbon waterstof. De ambitie: zorgen dat tegen 2050 de industrie in de regio klimaatneutraal is en tegelijk een sterke concurrentiepositie behoudt.

Om een groene waterstofeconomie te kunnen realiseren, is het belangrijk dat de grote industriële spelers in de regio goed samenwerken. 

SDR slaagt erin om dergelijke samenwerkingen met succes op te zetten. “Onze rol is vooral coördinerend”, verduidelijkt Rens Hamelink, Program Advisor bij SDR. “We helpen bedrijven bij hun individuele projecten maar we gaan vooral ook op zoek naar de gemeenschappelijke belangen. We proberen synergiën te herkennen die tussen bedrijven kunnen ontstaan en initiëren dan een samenwerking. Bijvoorbeeld om beleidsknelpunten aan te pakken of om vraagstukken rond subsidies te helpen oplossen.”

“Maar onze verbindende rol beperkt zich niet tot bedrijven alleen. We werken ook nauw samen met havenbedrijf North Sea Port – een fusie tussen de zeehavens van Vlissingen, Terneuzen en Gent – en bouwen bruggen naar de regionale overheden.”

Low carbon waterstof

“De overschakeling naar low carbon waterstof is één van de sleutelelementen die nodig zijn om onze CO2-emissies af te bouwen. Daarom willen we het gebruik ervan sterk opvoeren. Enerzijds door middel van offshore windmolenparken in combinatie met elektrolyse en anderzijds door de invoer op te drijven. Daartoe zullen de nodige import terminals worden gebouwd in onze havens.”

Connecting the dots

“De verbindende waterstofinfrastructuur is daarbij cruciaal, omdat we op die manier waterstof over en weer kunnen sturen naar de grote industriële clusters in Nederland en België. Tot slot brengen we ook de huidige en toekomstige afnemers in kaart. Op die manier helpen we om de waterstofwaardeketen over de hele lijn op gang te brengen in de regio.”

“Air Liquide is een belangrijke toegevoegde waarde voor ons. Ze hebben unieke kennis omtrent de gehele waterstofwaardeketen – van productie tot distributie en stockage – en brengen ook heel wat kennis over beleidskaders en dergelijke. Als wereldspeler maakt Air Liquide gebruik van belangrijke capaciteiten die gedurende tientallen jaren zijn ontwikkeld, en is zij zeer actief in deze regio.” 

“Vanzelfsprekend kijken we ook uit naar het ELYgator project van Air Liquide. Als hier straks één van de grootste elektrolysers ter wereld (200 MW, nvdr) wordt opgebouwd gaat dat de waterstofeconomie in de regio natuurlijk een flinke duw in de rug geven. We mogen dus wel stellen dat Air Liquide één van de grote voortrekkers en kickstarters van de low carbon waterstofeconomie is.”

Op zoek naar oplossingen of naar een strategische partnership op vlak van waterstof?

CONTACTEER ONS