Waarom "Oxygen Management" gebruiken om zuurstofresten in het eindproduct te minimaliseren?

23/10/2017

oxygen management - benefits

Ontdek een oplossing om dranken, sauzen en andere vloeibare voedingsmiddelen langer te bewaren.


Het is een bekend gegeven dat de aanwezigheid van zuurstof in vloeistoffen zoals dranken, sauzen, olijfolie of farmaceutische bereidingen leidt tot oxidatie. En aangezien oxidatie een nefaste invloed heeft op de houdbaarheid, is het aangewezen om de hoeveelheid zuurstof zoveel mogelijk in te dijken. ‘Oxygen management’ staat voor het geheel aan maatregelen dat er voor moet zorgen dat het zuurstofresidu in het eindproduct tot het minimum beperkt blijft.

“Omdat er steeds meer natuurlijke bestanddelen – zoals kleurstoffen en aroma’s – gebruikt worden in plaats van scheikundige agentia, is het belang van oxygen management de laatste jaren alleen maar toegenomen”, verduidelijkt Rudy Lamond, Growth Leader van de divisie Water Treatment & Gas in Liquid Applications.

“Dit omdat deze natuurlijke bestanddelen gevoeliger zijn voor oxidatie, en dat zowel tijdens de fabricage als tijdens de bewaring.”

Verwarmen of vacumeren? Liever niet

oxygen-management

De oplosbaarheid van zuurstof in een vloeistof volgt de wet van Henry. Die wet stelt dat de hoeveelheid gas die in een vloeistof opgelost wordt recht evenredig is met de partiële druk in evenwicht met deze vloeistof.

Het is mogelijk om zuurstof te verwijderen of om de opbouw van zuurstof tegen te gaan door de vloeistof te verwarmen, maar dat tast de organoleptische en voedzame eigenschappen aan. Het is ook mogelijk om de vloeistof onder vacuüm te brengen, maar daardoor worden de opgeloste gassen en aroma’s zonder onderscheid mee gedesorbeerd.

Bovendien vergt een vacuüminstallatie een forse investering en is het energieverbruik ervan erg hoog. Daarbij heeft zo’n installatie een vrij grote footprint.

Stikstof

“Een betere, goedkopere en meer efficiënte methode om zuurstof te verwijderen bestaat eruit om stikstof in te blazen in een vloeistof. Dat gebeurt door middel van een gas-vloeistof contactapparaat, dat in sterk uiteenlopende configuraties beschikbaar is. De configuratie kan worden samengesteld op basis van het productieproces van de klant en van de gewenste producteigenschappen.”

“Deze aanpak biedt flink wat voordelen. Zo hoeven er minder kleur- en bewaarmiddelen te worden toegevoegd, wat vaak de smaak verbetert en ook kostenbesparend werkt. Daarnaast wordt verkleuring voorkomen, zodat het product veel langer op het schap kan blijven staan. Een belangrijk bijkomend element is dat door de langere houdbaarheid ook het productieschema kan geoptimaliseerd worden. Zo is het mogelijk om tijdens langere productieruns grotere hoeveelheden van hetzelfde product te fabriceren. Daardoor moet er minder snel geswitched worden naar andere producten, wat tijd en kosten bespaart.”

Minder verpakking, lagere CO2-uitstoot

“En omdat de verpakking door de toegevoegde stikstof onder druk staat – net zoals dat bij CO2 houdende dranken het geval is – kan de wanddikte van de PET-verpakkingen beperkt worden. Dat resulteert niet alleen in goedkopere verpakkingen, maar zorgt dankzij het lagere gewicht ook voor een daling van de transportkosten. En van de CO2-uitstoot.”

“Natuurlijk zijn fabrikanten zich al lang bewust van de problemen die de aanwezigheid van zuurstof met zich meebrengt en ondernemen ze stappen om daar wat aan te doen. Maar vaak gebeurt dat niet op een optimale manier. Zo komt het vaak genoeg voor dat de zuurstof slechts op één punt in het productieproces verwijderd wordt. Fabrikanten gebruiken bijvoorbeeld een vaccuümmachine om de zuurstof te verwijderen, terwijl er verderop in het productieproces weer andere vloeistoffen bij het product gemengd worden. Zo gaat de initiële inspanning om de zuurstof te verwijderen natuurlijk gedeeltelijk verloren.”

Betere resultaten door totaalaanpak

“Wij onderscheiden ons doordat we het productieproces in zijn geheel aanpakken. We starten met een audit – enkele van onze experts hebben daar zelfs specifieke patenten rond ontwikkeld – waarbij we alle gevoelige punten van de productie in beeld brengen. In de eerste fase bekijken we hoe de vloeistof zuurstofvrij kan gemaakt worden. Vervolgens werken we aan het zuiveren en inert maken van de opslagreservoirs waar de vloeistoffen tussentijds in gestockeerd worden.”

“Daarna pakken we de overdrachtsfase aan, waarbij we ervoor zorgen dat de vloeistof tijdens de overdracht naar de volgende stap van de bewerking (filteren, mengen, …) geen zuurstof opneemt. Tot slot grijpen we ook in tijdens de vulfase. Dat doen we door de vulsystem en vaten inert te maken en door de kopruimte – dat is de lege ruimte in een fles, net onder dop – eveneens zuurstofvrij te houden. Tot en met de allerlaatste stap, dus. En dat is nodig ook, want anders blijft het effect van de eerdere inspanningen te beperkt.”

CONTACTEER ONS