Waarom we naast Oxygen Management ook CO2 Management nodig hebben

27/11/2017

Oxygen-Management-Gary-Robson-ISBT-interview

International Society of Beverage Technologies bestudeert ‘Beverage Gases’


De International Society of Beverage Technologies –ISBT in het kort– houdt zich ver van commerciële activiteiten, en is enkel bezig met de technische kant van de drankenindustrie. Gary Robson, vice president van de ISBT, legt uit wat het belang is van het Beverage Gases Technical Committee –één van de negen technische comité’s binnen het ISBT– en welke de opportuniteiten en uitdagingen zijn rond het gebruik van CO2 in de drankindustrie…

CO2: een ingrediënt als alle andere

“CO2 wordt terecht beschouwd als een volwaardig ingrediënt en dient bijgevolg dezelfde kwaliteitscontroles te ondergaan als alle andere ingrediënten. Als de CO2 door een betrouwbaar en solide bedrijf zoals Air Liquide aangeleverd wordt zijn al die kwaliteitscontroles eigenlijk niet veel meer dan een soort verzekeringspolis."

"Maar tegenwoordig komt CO2 vaak ook uit heel andere bronnen, en dan is het een ander verhaal. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die CO2 produceren als bijproduct dat ontstaat bij de productie van bio-ethanol. Vroeger werd die CO2 uitgestoten in de atmosfeer, maar tegenwoordig wordt ze opgevangen, en daarna in min of meerdere mate gezuiverd en verkocht. Daardoor stoot zo’n fabrikant minder CO2 uit in de atsmosfeer, wat natuurlijk een positieve zaak is.”

Kwaliteit is seizoensafhankelijk

“Maar de kwaliteit van al die nieuwe CO2-bronnen is lang niet altijd even betrouwbaar en consistent. Zo kan de kwaliteit van het gas soms verschillen van seizoen tot seizoen. Zo wordt er CO2 opgevangen bij het verwerken van suikerbieten, waarbij de CO2 in de herfst duidelijk heel andere eigenschappen heeft dan in de lente.”

Meten voorkomt narigheid

Om deze problematiek in goede banen te leiden, en er dus voor te zorgen dat de CO2 geen gezondheidsrisico’s of milieurisico’s met zich meebrengt, is het noodzakelijk om gesofisticeerde meetapparatuur in te zetten.

Zo’n apparaat –een Carboscan– meet niet alleen de gebruikelijke zaken, maar kan ook meer ongebruikelijke contaminaties aan het licht brengen. Als die metingen niet op een correcte en nauwgezette manier gebeuren, kunnen CO2 kwaliteitsproblemen een nadelig effect hebben op de dranken waar ze in gebruikt worden.

Gezocht: CO2-tester

Om incidenten met de CO2-kwaliteit te voorkomen – die anders tot grote en dure terugroepacties zouden kunnen leiden – verzekeren leveranciers zoals Air Liquide de kwaliteit van de CO2 door deze te produceren en te leveren onder de SFFC 22000 norm, aangevuld met een ‘final truck analysis’ (CoA).

Klanten die CO2 als ingrediënt gebruiken, vragen in veel gevallen om deze kwaliteitsgaranties en testen bovendien de CO2 nogmaals zelf bij de levering.

En het gaat soms nog verder dan dat, vertelt Robson. “Sommige klanten hebben zelfs speciaal getrainde werknemers in dienst die de CO2 ruiken en – nadat de CO2 toegevoegd is aan water  – proeven (!).”

De impact van onzuiverheden in de CO2

“Dat doen ze omdat gebleken is dat bepaalde soorten verontreiniging zelfs niet met de meest gesofisticeerde meetapparatuur kunnen worden opgespoord. Zo kan de aanwezigheid van een miniscule hoeveelheid watersulfide (H2S) in de CO2 een sterke invloed hebben op de smaaksensatie. De menselijke detectiegrens voor watersulfide ligt zeer laag, veel lager dan die van een meetapparaat.”

De combinatie met Oxygen Management

“Air Liquide maakt gebruik van de vele R&D inspanningen van ISBT op vlak van ‘Beverage Gases’”, verduidelijkt Rudy Lamond, Growth Leader van de divisie Water Treatment & Gas in Liquid Applications bij Air Liquide.

“Eigenlijk zien we hier een soort CO2-management waar echt goed over nagedacht is. Door dit te combineren met onze eigen Oxygen Management toepassingen – niet voor dezelfde drank uiteraard, maar eventueel wel voor dezelfde fabrikant – ontstaat er een sterke meerwaarde, waar uiteindelijk alle betrokken partijen de vruchten van plukken. De consument uiteraard, maar ook de distributeurs, de drankenfabrikanten en de leveranciers van die fabrikanten, zoals wijzelf.”

CONTACTEER ONS