H2E Applications
For_Web-Sights and portraits at the Feyzin plant 43

Decarboniseren van de industrie

Waterstof wordt al tientallen jaren gebruikt als energiedrager in heel wat industrieën. Samen verbruiken deze industrieën wereldwijd meer dan 50 miljoen ton waterstof per jaar. Het leveren van koolstofarme en hernieuwbare waterstof aan deze industrieën is dan ook een uitdaging waar Air Liquide al geruime tijd aan werkt.

Via haar Large Industries tak bedient Air Liquide klanten in de belangrijkste industriële bekkens ter wereld, ook in de Benelux. Dankzij onze aanwezigheid in deze industriële bekkens, gecombineerd met onze expertise en technologieën, kunnen we synergiën ontwikkelen in en rond de industriële en mobiliteitsmarkten, waarbij we de beschikbaarheid van waterstof in grote hoeveelheden garanderen.

Waterstof kan worden gebruikt in veel industriële sectoren die moeilijk te decarboniseren zijn:

  • Raffinage, om koolwaterstoffen te ontzwavelen
  • Chemie, om methanol en synthetische brandstoffen te produceren
  • Metallurgie, voor warmtebehandeling

Daarnaast wordt waterstof ook ingezet voor de productie van elektronica, als draaggas, voor R&D toepassingen, lassen, cementproductie, glasfabricage, …

Stockage de l’énergie renouvelable

Opslag van hernieuwbare energie: windturbines en zonnepanelen helpen ons om een koolstofarme samenleving op te bouwen. De energie die ze produceren moet echter direct worden gebruikt. Dat is in de praktijk niet altijd mogelijk, en dan gaat deze energie verloren. Daarom is waterstof is een krachtige bondgenoot van hernieuwbare energiebronnen. De energie die anders verloren zou gaan kan immers worden omgezet in waterstof. Daardoor kan de energie alsnog worden gebruikt op een later tijdstip. Hierdoor wordt de capaciteit van de hernieuwbare energiebronnen aanzienlijk vergroot en wordt tevens de stabiliteit van het elektriciteitsnet verbeterd. Naderhand kan deze energie onder meer gebruikt worden voor industriële toepassingen en voor de transportsector.

Schone mobiliteit

Volgens de Hydrogen Council is de transportsector in de Benelux verantwoordelijk voor ongeveer een vijfde van de totale CO2-uitstoot. Bijgevolg is de verduurzaming van deze sector van groot belang voor de energietransitie.

Voertuigen op waterstof worden beschouwd als een efficiënte oplossing voor de lange termijn, aangezien ze een groter bereik hebben dan elektrische voertuigen en sneller kunnen worden opgeladen. Deze voertuigen dragen bij tot het verminderen van CO2-emissies en het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit. Door de volledige waterstofwaardeketen te beheersen, kan Air Liquide innovatieve oplossingen op maat bieden voor een breed scala aan voertuigen:

For_Web-Long Beach Port Hydrogen Fueling Station

Vrachtwagens: Waterstof is bijzonder geschikt voor wegvervoer en voor zware voertuigen. De energiedichtheid van waterstof is zeer hoog, waardoor de tanktijd aanzienlijk wordt verkort (5 tot 10 minuten voor een vrachtwagen bij hoge vulstromen). Dit brengt een directe kostenreductie met zich mee en garandeert een optimale inzet van middelen. De eerste vrachtwagens op waterstof worden vandaag al geïntroduceerd.

Air Liquide is één van de oprichters van het HyTrucks-consortium, dat ernaar streeft om in 2025 1.000 emissievrije vrachtwagens op waterstof te laten rijden op belangrijke verbindingswegen in Nederland, België en West-Duitsland. Dit project zal helpen om jaarlijks 100.000 ton CO2-uitstoot per jaar te voorkomen, wat overeenkomt met 110 miljoen gereden kilometers.

For_Web-Hydrogen bus in Paris-Saclay 25

Openbaar vervoer: Een ander belangrijk marktsegment voor waterstof is openbaar vervoer. Voertuigen voor het openbaar vervoer, zoals bussen, leggen dagelijks lange afstanden af en worden intensief gebruikt. Ook voor deze toepassing zijn de hoge energiedichtheid van waterstof en de korte tanktijd bijzonder aantrekkelijke pluspunten.

Waterstroom biedt ook oplossingen in gebieden waar netstroom tekort is om voldoende elektrische bussen en treinen op batterijen te kunnen opladen. Air Liquide ondersteunt de transitie in deze sector al jaren via partnerships met grote busfabrikanten.

Transport maritime fluvial

Scheepvaart: Waterstof is ook zeer geschikt voor de scheepvaart, dat behoort tot de zes grootste CO2-uitstoters ter wereld. In Europa is er een snelgroeiende interesse in deze sector, met name voor scheepvaart op de binnenwateren en short sea. Het belangrijkste voordeel van waterstof is dat de zeer hoge energiedichtheid volledig emissievrij transport mogelijk maakt, terwijl het een minimale impact heeft op de laadruimte.

Air Liquide is betrokken bij een aantal grootschalige projecten die de acceptatie van waterstof in de scheepvaart bevorderen, bijvoorbeeld via het RH2ine- en CHTP-consortium, dat het mogelijk maakt om gemeenschappelijke technologieën en vaardigheden te ontwikkelen om diesel geleidelijk uit te faseren.

For_Web-H2 STATION ROISSY (France) + NEXO HYUNDAI

Persoonlijk vervoer: Op de markt voor personenauto's maken waterstofvoertuigen een flinke vooruitgang door, aangezien ze bij het gebruik noch CO2, noch NOx genereren, stil zijn en geen trillingen produceren zoals dat bij een verbrandingsmotor het geval is. Het tanken van een waterstofauto duurt bovendien minder dan vijf minuten voor een actieradius van maximaal 800 km.

Air Liquide ondersteunt je in elke fase van je mobiliteitsproject, van ontwerp tot gebruik en inclusief integratie, productie, opstart, training en onderhoud. Dankzij onze uitgebreide expertise hebben we al bijna 200 waterstoftankstations over de hele wereld kunnen produceren en leveren. En het is nog maar het begin…

Dit zijn slechts enkele van de potentiële toepassingen voor waterstof. Heb je vragen over hoe Air Liquide met een oplossing op basis van waterstof uw inspanningen op het gebied van decarbonisatie kan ondersteunen?

Vul aub het formulier in