CurtHyl_banner

Wat is CurtHyl

Qu’est-ce que CurtHyl
  • CurtHyl is een 200 MW elektrolyser die volledig met hernieuwbare energie zal worden aangedreven. Dit maakt het mogelijk om meer dan 3 miljoen ton CO2 uitstoot te vermijden in de eerste 15 jaar in operatie. 
  • Het project bevindt zich in het toekomstige Conversiepark op de Maasvlakte 2 in Rotterdam. Die locatie is een strategische keuze, zowel voor de toegang tot de hernieuwbare energie als voor distributiekanalen voor waterstof. Het Conversiepark zal grootschalige waterstofproductie-eenheden, zoals CurtHyl, huisvesten wat leidt tot synergieën en schaalvoordelen
  • De geproduceerde hernieuwbare waterstof zal verdeeld worden via de bestaande waterstofpijplijn van Air Liquide, wat de flexibiliteit biedt die nodig is voor de koppeling met hernieuwbare energiebronnen en maakt het mogelijk voor de industrie en voor de transportsector om hun operaties te decarboniseren.

Het belang van CurtHyl voor de energietransitie

Het belang van CurtHyl
  • Net als bij het ELYgator project is het doel van CurtHyl om hernieuwbare waterstof te maken via elektrolyse met elektriciteit van windparken. Hierdoor kunnen grote hoeveelheden hernieuwbare energie worden opgeslagen en verbetert de stabiliteit van het net.
  • CurtHyl gaat een belangrijke rol spelen bij het opzetten van een sterke en robuuste waardeketen voor hernieuwbare waterstof. Deze kan worden gebruikt in industriële installaties en in zware vrachtwagens die vandaag nog op diesel rijden. Om de stijgende vraag naar hernieuwbare waterstof ook in de toekomst te kunnen verzekeren, heeft Air Liquide ervoor gekozen om het CurtHyl project zowel schaalbaar als repliceerbaar te maken.
  • Deze grootschalige, geïntegreerde waardeketen voor hernieuwbare waterstof is een belangrijke stap in de richting van een CO2-neutrale samenleving. Waterstof zal zo’n 25% van de totale energievraag in 2050 voor de rekening nemen, vandaar dat het kritisch is de productie te decarboniseren. 

Hoe werkt deze grootschalige waterstof elektolyser?

Hoe werkt deze grootschalige waterstof elektolyser?
  • De elektrolyser, naar verwachting operationeel tegen 2027, zal worden aangedreven door hernieuwbare windenergie en zal waterstof produceren door middel van het Proton Exchange Membrane (PEM)-proces.
  • PEM is een veelbelovende technologie die, in vergelijking met andere elektrolyseprocessen, sneller kan reageren op fluctuaties in de beschikbare energie.
nl_ministry_economic_affairs_climate

Het CurtHyl wordt ondersteund vanuit de subsidieregeling IPCEI Waterstof die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat uitvoert.

Heb je vragen over CurtHyl of over onze elektrolysetechnologieën?

Vul aub het formulier in